Sunday, December 11, 2016

CHRISTMAS WISHLIST1 - Black Tube Pants - River Island - €37 

2 - Tuva Wool Shawl - Weekday - €40 

3 - Little Muse Pantos Eyeglasses - Goggles4u - $19.95

4 - Necklace -Pimkie -14.99 €

5 - Delilah- Fiore Nero - Triangl - $79 

6 - Dixie Skirt - Weekday - €50

7 - Floral Embroidered Lace Bra Set - Zaful - $23.99

8 - Expert Face Brush - Real Techniques - €8.29

9 - All Nighter Foundation - Urban Decay -$40

10 - Shearling Coat - Monki - €70

Thursday, September 1, 2016

10 RANDOM FACTS ABOUT ME

1. I hardly watch any television. Not because I don't like what's on tv, but I'm mostly at my computer doing things and barely paying attention. That's why I can't seem to follow any series or begin to watch them, same with movies. The only series I watch at the moment is Pretty Little Liars and Misfits online. The first one is going to end in 2017 and I will soon run out of episodes from the second one. Then I'll probably try to find another series to watch online.

1. Ik kijk zo goed als nooit televisie. Niet omdat ik wat er op de tv is niet leuk vind, maar meestal zit ik toch op mijn computer en kan ik niet zo goed opletten. Daarom kan ik geen series volgen of beginnen volgen, of kijk ik geen film. De enige series die ik kijk zijn Pretty Little Liars en Misfits online. Die eerste gaat stoppen in 2017 en van de tweede heb ik nog maar een paar afleveringen over om te zien. Waarschijnlijk ga ik binnenkort wel op zoek naar een andere die ik online kan zien.

2. I'm very tiny (like 1.58 m tiny) and I have a size small, sometimes a size extra small. All the things in the shops look so long an weird on me, sometimes it's frustrating but it's always kind of funny. Like for example when my pants are waaaaay to long, and I'm drowning in a coat someone else would look pretty in. Last year I found the perfect coat in a size extra small, and I managed to rock the roll the pants up trend. I do dream of my own clothing line designed for petite women. I really do. 

2. Ik ben heel erg klein (1.58 m klein) en ik heb een size small, soms zelf een extra small. Al de dingen die ik in de winkel pas zien er zo groot en raar uit als ik ze aan heb, soms is het vrij frustrerend maar het is altijd wel grappig. Bijvoorbeeld wanneer mijn broeken veeeel te lang zijn en wanneer ik bijna verdrink in een jas die goed zou staan bij iedereen anders. Vorig jaar vond ik de perfecte jas voor mij in een extra small en ik rock nu de trend van de opgerolde broekspijpen. Ik droom echt van een eigen kledinglijn voor petite vrouwen. Daar droom ik echt van.

3. I'm almost blind. I can't see a thing without my glasses or contacts, so I'm always wearing one of the two. My problem is that I can't see far very well but my sight near is perfect. I'm also not very trained to see things, I know it sounds weird, but can't see very well with my glasses either! I used to always wear my glasses but last year I decided to change to contacts. I love changing things up!

3. Ik ben bijna blind. Ik zie helemaal niets zonder mijn bril of mijn lenzen, dus draag ik altijd een van beide. Mijn probleem is dat ik niet goed ver kan kijken, maar mijn zicht dichtbij is wel goed. Ik ben ook niet zo getraind om dingen te zien, ik weet dat het raar klinkt, maar ik zie ook niet zo goed met mijn bril op! Vroeger droeg ik altijd mijn bril, maar een jaar geleden besloot ik te veranderen naar lenzen. Ik hou van een beetje verandering!


4. I'm a picky, but not a big eater. I eat the amount of food of a child, probably because I'm so tiny. Sometimes people think I have an eating disorder, but trust me, if I could I would eat so much more. What I do like is everything with pesto and cheese. I'm a big sucker for those two. I love pizza, pasta pesto, gratin and croque monsieur, but also all sorts of salads and healthy meals. I love eating fruit such as mandarins, apples, berries, peaches and fruit salads.

4. Ik ben een kieskeurige maar niet grote eter. Ik eet de hoeveelheid eten dat een kind eet, waarschijnlijk omdat ik zo klein ben. Soms denken mensen dat ik een eetprobleem heb, maar geloof mij, als ik kon zou ik zo veel meer eten. Ik hou van alles dat pesto en kaas bevat, dat zijn mijn twee zwaktes. Ik hou van pizza, pasta pesto, gratin en croque monsieur, maar ook verschillende soorten salades en gezonde gerechten. Ik hou van fruit zoals mandarijnen, appels, bessen, perziken en fruitsalades.


5. I'm a city girl, I love doing things and going out and about. I couldn't live at the countryside, it's too calm and maybe a bit boring for me. I also don't like chill vacations, I can't lay one day at the pool or the beach. There are so much cool things to do! I love citytripping and we always see something else in each city. I love modern and old architecture, streets full of shops and cosy restaurants, just being in the crowd makes me happy. 

5. Ik ben een stadsmeisje. Ik hou van dingen doen en een beetje chillen in de stad. Ik zou niet op het platteland kunnen leven, het is veel te kalm en ook een beetje te saai voor mij. Ik hou ook niet van chille vakanties, Ik kan nog geen dag op het strand of aan het zwembad liggen. Er zijn zoveel leuke dingen om te doen! Ik hou van citytrippen en we zien altijd andere dingen in elke stad. Ik hou van moderne en oudere architectuur, straten vol winkels en gezellige restaurants, gewoon tussen het volk zijn maakt me gelukkig.

6. I'm currently studying applied information technology, also known as kind of computer science. I learn to code to program things like games or real applications, or I learn to make cool websites. I'm one of the only girls in my class, but I don't mind. I choose to do what I like and I still like it. 

6. Ik studeer momenteel toegepaste informatica, ook wel gekend als computerwetenschappen. Ik leer coderen om zo dingen zoals games of echte applicaties te maken, of ik leer coole websites creeƫren . Ik ben een van de weinige meisjes in mijn richting, maar dat maakt me niet uit. Ik heb gekozen voor iets wat ik graag deed en ik doe het nog altijd graag.7. I'm always thinking I have the worst body ever. I'm so very pale, my hair is as thin as it can get, my ends split so quickly, I have dark purple under eye bags, I don't have any lashes or eyebrows but a lot of peach fuzz on my face, my legs are so short, my butt, feet and boobs are way too big for my body. But I'm actually quite thankful for what I do have. I'm healthy, I'm not ashamed for my body and I have people who love me very much!

7. Ik denk altijd dat ik het ergste lijf ooit heb. Ik ben erg bleek, mijn haar is zo dun als het maar kan zijn, mijn punten splijten zo snel, ik heb donker paarse wallen, ik heb geen wimpers of wenkbrauwen maar wel veel dons op mijn gezicht, mijn benen zijn kort, mijn kont, voeten en borsten zijn te groot voor mijn lichaam. Maar ik ben eigenlijk heel dankbaar voor wat ik wel heb. Ik ben gezond, ik schaam me niet voor mijzeld en ik heb veel mensen die van me houden zoals ik ben!

8. I got my blog name Noirify from a random blog name generator. At least the noir part, I managed to pick the ify ending myself. I choose the name because I wear a lot of black and it's also my favourite color ever. Noirify is kind of my word for 'wishing it would be black in stead of another color, because then I would buy it'. I always think 'I'd buy it if it was black' because black is such a classy color and it goes with absolutely everything. 

8. Ik heb mijn blog naam Noirify van een random blog name generator. Alleszins toch het Noir deel, met ify ben ik zelf afgekomen. Ik koos die naam omdat ik veel zwart draag en het is ook mijn favoriete kleur aller tijden. Noirify is eigenlijk een woord voor 'ik wou dat het zwart was in plaats van een andere kleur omdat ik het dan wel zou kopen'. Ik denk vaak 'I'd buy it if it was black' omdat zwart zo een elegante kleur is en omdat het met absoluut alles gaat. 

9. I love sitting on the train or the bus by myself with my music in my ears. It's so very calming, you don't have to do anything and you get where you want to be! I love staring out the windows and listening to my favourite songs. 

9. Ik hou ervan om alleen de bus of de trein te nemen met wat muziek in mijn oren. Ik vind het erg ontspannend, je moet niets doen en je geraakt op je bestemming! Het is leuk om door de ramen naar buiten te kijken en te luisteren naar mijn favoriete liedjes.

10. I've watched thousands of YouTube videos of people doing DIY, putting on make up, doing science talks and lookbooks. I don't think I've ever recreated a look or a DIY, but I love watching them in my spare time. There are lots of YouTubers I'm following and I love how you really get to know their personality, it's so different from regular bloggers!

10. Ik heb al duizenden YouTube video's bekeken van mensen die DIY'en, make up aanbrengen, praten over wetenschap of lookbooks doen. Ik denk niet dat ik ooit al een look of een DIY heb nagemaakt, maar ik hou ervan om ze te bekijken in mijn vrije tijd. Er zijn veel YouTubers die ik volg ik en het is echt leuk om ze zo te leren kennen, het is zo anders dan gewone blogs!

Tuesday, July 5, 2016

ATTIC INSPIRATION / ZOLDER INSPIRATIE

Hi everyone! Ever since a few months ago, I've noticed that I'm more and more into interior and decoration for all kinds of rooms in the house. I look more at how I can dress up the room and what my taste in decoration is. I find my inspiration on all sorts of blogs and shops of online stores. My bedroom is located at the attic and because of that, it seemed fun to post about how you can create a nice interior because it can be a little bit tricky. I think it's very special to sleep in the attic, because the slanted walls give a little extra to the room than other places in the house. It's much more cosy to make a little place for yourself at the attic! You can read my tips here. 

Hey allemaal! De afgelopen tijd viel het me op dat ik meer en meer geboeid ben door interieur en decoratie van allerlei plekken in het huis. Zo kijk ik meer naar hoe ik mijn interieur kan aankleden en wat mijn smaak hierin is. Zo zoek ik vooral inspiratie op blogs en shops van online winkels. Omdat ik zelf mijn slaapkamer heb op een zolder, leek het mij leuk om eens een post te doen over hoe je je zolder kan inrichten aangezien dit wel een beetje tricky is. Ik vind het zelf heel speciaal om te slapen op de zolder, omdat dat schuine dakje zeker een totaal andere toets geeft dan een gewone kamer. Het is volgens mij veel knusser om op de zolder eens een leuk plekje voor jezelf te maken! Hieronder lees je mijn tips.

Save some room


Most of the time, the space in the attic is a little bit less than other spaces in your house. That's why you better keep your interior simple and limit the amount of furniture. Install only what you need in your attic, certainly when you want to make a bedroom or another special room out of it. At my attic, there's only a double bed, a night stand and a desk with a chair. And because of that, there is plenty of room left for placing temporary things you only need for a short period of time, like a yoga mat. With a lot of open space, your room looks bigger and fresher. That feelings sometimes lacks because of the slanted walls that can sometimes limit your amount of space. But these walls are just the best thing about an attic room!

If you have to of you want to stuff the attic with all kinds of furniture and decoration, you can use this tip. Keep everything low to the ground and don't use high things in the room. It makes the space seem very small and you certainly don't want that!

Bespaar op ruimte


Op een zolder heb je meestal minder plaats dan op een andere plek in je huis. Daardoor kan je best je interieur op je zolder heel simpel houden en je aantal meubels beperken. Plaats enkel wat je nodig hebt op je zolder, zeker als je hier een slaapkamer of een andere belangrijke kamer wil van maken. Bij mij op zolder staat er enkel een dubbel bed, een nachtkasje en mijn bureau. Hierdoor is er nog veel plek om rond te lopen en om eventueel dingen te plaatsen die je af en toe maar nodig hebt, zoals bijvoorbeeld een extra matje voor de yoga. Met meer plaats oogt je kamer ook heel ruim en fris, wat soms een beetje mist door de schuine muren die je wat kunnen beperken in je ruimte. Maar deze wanden zijn net de hele charme van een zolderkamer!

Wil of moet je toch je hele kamer net vol zetten met allerlei meubels en decoratie, dan is de tip hier om alles laag te houden en niet te veel de hoogte in te gaan. Dit maakt alles nog krapper dan het zou zijn, en dat willen we net ook vermijden.


Play smart with built-in closets


A lot of times you don't know what to do with the loads of unused space underneath the slanted walls and a lot of people think it's actually a waste of space. But there is a really practical solution for all the space. Built-in closets underneath the slanted walls do make storing things very easy. You can place closets on a part of a wall, on just one wall or on both sides of the room. One tip is to keep the closets low so you still have a lot of space in your room itself. I do have myself a closet on a part of one wall at my attic and it surprised me how much you can store in it, I've never guessed it would be so much that could fit in. It's ideal for both large and tine things.

Of course you can have built-in closets on the straight sides of your attic room, ending in the corners of your slanted walls. They probably won't be as deep as the other ones, but they are more suitable as closets for clothes. A positive thing is that they won't be so deep, so you will still have plenty of room in your attic. You can have your big closet along the whole straight wall, made especially for your room. It's ideal for ladies with a lot of clothes like me!


Speel slim met ingebouwde kasten


Vaak weet je niet wat je moet doen met de onderkant van die schuine wanden en worden ze ook gezien als plaats verspilling. Maar hier is natuurlijk ook een erg praktische oplossing voor. Ingebouwde kasten aan de schuine zijkant maken opbergen heel erg gemakkelijk. Je kan kasten inbouwen aan een stukje van een kant, aan een hele kant of aan beide kanten van je zolder. Een tip is natuurlijk om deze kasten vrij laag te houden om toch nog wat plaats voor je leefruimte over te laten. Ik heb zelf aan een stukje van een kant ingebouwde kasten en ik vind dat je er meer in kunt opbergen dan je zelf beseft. Het is ideaal voor zowel kleine dingen als grote dingen.

Natuurlijk kan je ook aan de vlakke muren kasten inbouwen die verder gaan en ook eindigen in de hoek van de schuine muur. Deze zijn niet zo diep als schuine kasten, maar ze zijn uiteraard wel geschikter als kledingkast. Een voordeel hieraan is dat kledingkasten niet zo diep zijn en ook niet zo veel plaats innemen. Hierdoor kan je dus langs de hele zijde ook een brede kledingkast plaatsen en op maat laten maken volgens je muur. Ideaal voor dames met veel kledij zoals ik!Illuminate by using the right windows


One of the best things about attics are the slanted walls and the windows. You always have natural light in your room of one side, so it often feels as if you're outside. I don't use a lot of artificial light in my attic because there's plenty of light during the day. This is because of the famously known VELUX windows on the slanted walls of my bedroom. It did surprised me what you can do with them! You have other VELUX products for their windows, like sun blinds that keep a lot of sunlight outside, insect screens that let nothing pass and also their blackout curtains are nice! They don't let any light pass, and that's essential for me  because I wake up from a little bit of sun light. 

It's awesome when I can let my VELUX window stand open for the whole day and I can enjoy my garden. I only have one big window, but if I could choose, I would have played a bit with my roof windows. Like for example three big windows next to each other, four grouped in a square or just a mix between straight and slanting windows. A lot of light falling into the room is an absolute must in a room, it makes it look bigger and it's more modern.

What I also like are those spots by windows where you can read or just chill. A must by these kinds of spots are a lot of pillows and softness! It's ideal for rooms in the attic.

Verlicht door middel van ramen


Een van de grootste troeven van zolders vind ik de schuine wand met ramen. Je hebt altijd wel natuurlijk licht binnen van een kant, waardoor het vaak voel alsof je buiten zit. Ik gebruik zelf zeer weinig kunstlicht op mijn zolder omdat er overdag altijd genoeg licht is, en dit komt door de welbekende VELUX ramen aan de schuine zijdes van mijn zolder. Het verbaasde me echt wat je er allemaal mee kan doen! Zo heb je nog andere VELUX producten zoals zonneschermen die veel zonlicht buiten houden, vliegenramen waar niks voorbij komt en ook hun verduisteringsgordijnen zijn top! Er komt niets van licht in, wat essentieel is voor mij aangezien ik van het minste streepje zon wakker word.

Het is super wanneer ik elke dag mijn VELUX raam kan laten openstaan en kan genieten van mijn tuin. Ik heb er maar 1 enkel groot, maar als ik zou kunnen kiezen dan had ik toch wat gespeeld met mijn dakramen. Zoals bijvoorbeeld drie grote ramen naast elkaar, gegroepeerd in een vierhoek met vier ramen of een mix tussen schuine en rechte ramen. Veel licht is volgens mij altijd een must in een kamer, laat de ruimte groter lijken en het is veel moderner.

Wat ik ook zeer leuk vind bij ramen zijn plekjes waar je kunt lezen en of gewoon kunt chillen. Een must hierbij is een zacht plekje met heel veel kussens en een dekentje! Echt ideaal voor een zolderkamer.
 What about walls and flooring?


There are so much possibilities! I have light colored parquet on my attic, the slanted walls have a light blue color and the straight walls have a darker blue color. This makes the room look very interesting and not boring at all because it gives a little bit of contrast. Another fun idea is to do everything in one and the same color. You use the same color for the straight walls, the slanted walls and the floor. The most used color for this is without any doubt white. It lets your room look so big!

When it comes to flooring, having a carpet as a floor is very trending right now. It gives a feeling of warmth and it's also very soft for your feet. It's also used to mute the famous sound of people stepping on a wooden floor at the attic. Another tip that has to do with creating the illusion of space, is to also paint your floor. This one would shine a little bit and it would reflect the light, which makes your room look bigger!

Wat met muurkleuren en vloerbekleding?


Hierin zijn zo veel mogelijkheden! Wat ik heb op mijn zolderkamer is licht parket, de schuine muren hebben een lichtere blauwe kleur en de rechte muren een donkerder blauw kleurtje. Dit zorgt voor meer contrast en afwisseling. Een ander leuk idee is om alles in een enkel kleurtje te doen. Je gaat bijvoorbeeld voor zowel je schuine als rechte muren als je vloer in een en dezelfde kleur doen. Een gepaste kleur zou bijvoorbeeld wit zijn. Hierdoor haal je het maximum uit je ruimte!

Als het over vloerbekleding gaat is het leggen van een tapijtlaagje heel erg trending. Dit geeft een gezellig gevoel en is heel erg zacht voor je voetjes. Ook wordt het gebruikt om het bekende gekraak van zolderparket tegen de te gaan. Een andere tip, wat ook weer te maken heeft met het vergroten van de ruimte, is om ook je vloer te schilderen. Deze zal een beetje blinken en weer het licht reflecteren, zo zal je zolderkamer en ook groter uitzien.Monday, May 23, 2016

ETOS SETTING SPRAY


Hey guys! I just wanted to talk quick about this new thing I've tried. When I was in The Netherlands, I went by a drugstore called Etos. They had a cute fixing spray, and because I've never tried one, I decided to get it and try it. I know a lot of make up artists use expensive ones like the ones from MAC, but I knew this drugstore one couldn't be that bad. So the first application went quite well, although I had trouble aiming at my face full of make up. I spritzed some on my face and it was a weird feeling because I'm not used to a wet face full of make up. But it dries very quickly and It doesn't even ruin your make up. The first time I did it right after I applied my mascara so my lashes were still wet. Not a good idea because it stained my under eyes, so always does this when your mascara already dried. I can really tell the difference after it dried, the foundation and the concealer looks more like skin and thus more natural. When it comes to a long lasting finish, I don't think this lets my foundation stay on longer. I do love the smell, it doesn't irritate my skin and I love to put it on my beauty blender to make it slightly damp. I feel like this does make a difference with water and the application is smoother. I love this fixing spray and I think it's something you have to try! Do you have a setting/fixing spray? Which one do you have?

Hey iedereen! Ik wou net eventjes praten over iets nieuws dat ik heb geprobeerd de laatste tijd.  Toen ik in Nederland was was ik naar een drogisterij gaan die jullie wel kennen, namelijk de Etos. Ze hadden daar een schattige fixing spray, en omdat ik er nog nooit eentje had geprobeerd, heb ik 'm gekocht om hem uit te proberen. Ik weet dat veel make up artiesten duurdere gebruiken zoals diegene van MAC, maar ik wist dat eentje van de drogisterij toch niet zo slecht kon zijn. De eerste applicatie ging vrij goed, al had ik een beetje problemen met te richten naar mijn gezicht. Ik spoot een beetje op mijn gezicht en het was eigenlijk een heel rare ervaring omdat ik nog nooit een nat gezicht vol make up had gevoeld. Maar het droogt heel erg snel en het ruineert je make up ook niet. De eerste keer deed ik het net na ik mijn mascara had gedaan en mijn wimpers waren nog steeds nat. Dat was geen goed idee omdat het toch wat vlekte onder mijn ogen, dus dit doe je best wanneer je mascara al droog was. Ik kon wel een verschil merken nadat de spray was gedroogd, mijn founcation en concealer zagen er meer uit zoals huid en daarom ook meer naturel. Wanneer het komt op de longlasting finish, zie ik niet echt een verschil en denk ik niet dat mijn foundation langer blijft dan normaal. Ik hou wel van de geur van de spray, het irriteert mijn huid niet en het werkt goed op mijn beauty blender om hem een klein beetje vochtig te maken. Hierin voel ik een verschil met wanneer ik er water op doe want het aanbrengen gaat veel smoother. Ik hou wel van deze fixing sprat en ik denk dat het echt iets is dat je moet proberen! Heb jij een setting/fixing spray? Welke heb jij?

Wednesday, May 18, 2016

GIANT NECKLACES


Have you seen all these big necklaces all over Instagram and bloggerland? Well I did and I really like the look of these! They look so sophisticated yet a bit casual and they can dress up an entire outfit. One of the downsides is that they are all very expensive designs by DYLANLEX, made by designer Drew Ginsberg. The necklaces are all handmade with Swarovski crystals and antiqued metals to make a very unique piece. The range from the necklaces go from about $700 to over $1000. Way to expensive for a broke student like me, but you know me and when I really like the look, I'm going to try to find some dupes. Like the one above I got from H&M. They don't really look that similar, but it's a beginning for me. I'm actually still looking for payable look a likes for these DYLANLEX designs, because I love these so much! Here are some of my favourites from her collection. 

Hebben jullie die supergrote kettingen al gezien op Instagram en in bloggerland? Wel ik wel, en ik vind de look van deze heel erg mooi! Ze zien er zo gesofisticeerd uit en tegelijkertijd toch wel casual, je kan er je hele outfit chiquer meer maken. Een nadeel is wel dat deze kettingen allemaal dure ontwerpen zijn van DYLANLEX, gemaakt door ontwerper Drew Ginsberg. De kettingen zijn allemaal handgemaakt met Swarovski kristallen en antieke metalen zodat het samen een uniek stuk is. De prijs van deze kettingen liggen tussen de $700 tot over de $1000. Veel te duur voor een blutte student als ik, maar zoals jullie mij kennen, wanneer ik echt iets mooi vind ga ik op zoek naar dinge die er op lijken. Zoals deze hierboven van H&M. Ik weet dat ze niet echt veel op elkaar lijken, maar het is een begin voor mij. Eigenlijk ben ik nog altijd op ziek naar goeie dupes van deze DYLANLEX designq, omdat ik ze zo mooi vind! Hieronder zie je een paar favorieten van de dure collectie. 


Sunday, May 8, 2016

THE BODY SHOP HAULHey guys! So a while ago, I decided to upgrade my skin care routine. I mostly always have used drugstore products in the past, and that went alright, but now I am looking for other kinds of products. Last year, when I was kind of breaking out badly on my face, I went to a non drugstore to find the solution. I got the 3-step skincare set from Clinique (I have a post about that) because I heard a lot of good things about it and it actually really helped me out of my breakouts. My skin is clearer now, but not yet perfect at all. 

I've heard good things about The Body Shop, not only about their product quality. Also about the fact they don't test on animals, they're totally fair-traid and they think about the environment. I think that all is very important nowadays, we have to think about the climate and others well being. I've never really tried out their products but now they're all tested by me, I think this became one of my favorite shops. The prices are kind of high, but most of the time you get a good amount for your money. What also kind of surprised me was that none of the products were harsh for my face. So I've tested every product out and I'll discuss them here for you!Body Butter Mango, Handcream Mango & Lip Butter Mango

So because I've bought in the store for over 40 euros, I got this little set for free. The set came in a handy green box with a cute ribbon on it. It contained a body butter, hand cream and lip butter, all in the theme of the mango fruit. Now I have to say mango isn't one of my favorite foods, but I did like all of the products and they all smell so nice. The body butter is very soft and I find it better than most of the body cremes. It's more effective on dry spots and it isn't so sticky. I don't have a dry skin on my body, but I do use it when I've shaved my legs. And they feel so soft with this body butter on it. The second one in the set was the hand creme. Also, I don't really have dry hands normally, but this does really help with the dry spots on the knuckles and the hands. I wouldn't recommend this on anyone with sweaty hands or just for people in the summer, because it leaves the palms very sticky and kind of wet. But for dry hands, this is a really good one on the market and it smells so very good it's insane. The third one is the lip butter, and I don't really like this one. I've never been a fan of lip butters in a little box just because I don't find it hygienic to apply it on your lips with your hands. I like my lip butter with me on the go, so I prefer lip balms. Other than that, the taste of mango is very strong and it's horrible only when you apply to much. The butter also really does hydrate the lips very well. I think The  Body Shop did very well on the hydrating part of this set! I like that I got it for free, they really appreciate people that buy a lot in their stores. 

Aloe Calming Toner

The next product I got is the Aloe Calming Toner for sensitive. Honestly I didn't knew what a toner was, I've never really cared about what it did. When I saw the product I went to the cashier and she told how to use it and what it did to your skin. Apparently, you use a toner after you have removed your make-up just to remove the very last bits of the make-up remover, it closes your pores and the toner contains glycerin. Glycerin makes things stick to your face so your skincare products can stick to it very easily and they would hold longer. You sprinkle some toner on a make-up wipe and you rub it gently across your face, avoiding the mouth and eye area because that can irritate the skin around it. It really is a must for your skincare routine, it's really good and effective. It's so refreshing when you put in on your face and you can feel the sensation of tightness of the skin. And if you have large pores, I would also recommend this. I can't really tell it this is better than another toner, but this one is very good and it will stay in my skincare routine for a long time.


Tea Tree Oil

The next product is the Tea Tree Oil. The first time I heard about this oil was on YouTube, but I don't know anymore which YouTuber mentioned it. This oil is a fast treatment for your blemishes or your problem skin and it contains some tea extract. I use it on the spots I feel I need it the most or just when I'm feeling that a break out will come. It's a very dry oil and it doesn't get you oily at all, which is totally fine to me. I only use this at night time because I don't think I need it with my make-up and I use it after my Aloe Toner and before my night cream. The oil is actually also very sticky when it dries on your skin so the cream really stays put.

Lightning Shade Adjusting Drops

Guys, this one is my life saver. It really is. I'm like very very pale, and never have I ever found the right shade of foundation for my complexion. Not even in the priciest stores could I find a shade light enough that matched mine. So uhm yeah I always had kind of that darker face and that lighter neck. I did hear about the similar white shaded foundation from Mac, but that was just too pricey for me. But I FINALLY found the solution and thank god I found it. This product, my new holy grail, is really necessary if you also can not find your right shade. These shade adjusting drops can be added to every liquid, like your foundation and your concealer, just to make them some shades lighter. I always use this with my foundation to make it my color, and sometimes with my concealer when I feel like I need it. What's also an advantage is that you also can use the same foundation in the summer and winter, because mine would be the perfect color for in the summer. If you're wondering, they also have a shade that darkens your foundation, but it isn't very dark in my opinion. 

So when it comes to the pros and cons, there actually are no cons! The shading drops just really blend well with my foundation and it applies very smooth. At first I had my doubts about how it would chance the coverage of my foundation, but the liquid is thick enough to not chance anything about it. Another big plus about the product is the packaging. I love the applicator, which is a pipette, because it's very precise when it comes to deciding the amount of product you need. It's also very neat and the product doesn't go anywhere. The fact that because of the pipette it all stays very hygienic is also important to me. I can not even say how much I love this product and how it really changed my make-up routine in a positive way. 


Blue Corn 3-In-1 Deep Purifying Scrub Mask

Aw yes I love this product. It's a three-in-one product so it's kind of multitasking when you apply it and multitasking is good, very good. I bought this mask and scrub because I was looking for a new face mask after I emptied my tea tree mask which was also from The Body Shop. This wasn't a very cheap one, I think it costed me 17 euros. But it's kind of worth it, always after I applied this mask, my face feels so very soft and healthy. Here's how I apply it. I begin with a clean and slightly wet face, I take a good amount of product and I begin rubbing it gently on my face. Because it's a scrub and a mask in one, I first begin scrubbing my face and I let the product stay on my face for a while. This mask dries quite fast in my opinion, but I think that's really positive, I don't like mask that take 20 minutes to dry. When the mask is kind of crumbling off, I know it dried fully. I just add water to my hands and I begin rubbing and scrubbing my face again. You can use this mask once or twice a week says the label, and that's roughly how much I use it in a week. 


Vitamin E Eyes Cube & Vitamin E Night Cream

To close this haul an review, I'll be talking about 2 products of the Vitamin E collection. One I don't like so much, the other one is a big yes from me. Starting with the Vitamin E Eyes Cube which I doesn't really work for me. I have very dark and blue circles under my eyes and they are kind of wrinkly, and I felt like the Eyes Cube didn't really do anything about it. My bags are there naturally  (thanks family genes) and when I don't get enough sleep they tend to look worse, but I almost always get enough sleep. I used to apply this product only at night time because for some reason there were little bits of glitter in it and it looked awful with make up on top of it. But sometimes when I applied it, my under eyes got itchy and I had to take it off. In the morning, I didn't notice anything in the darkness nor the texture and I've had been using it for a month. It also left my skin dry so maybe it even got worse. For me, this was kind of a waste of money. Maybe I'm just giving it to someone else. 

The second one is the Vitamin E Night Cream and it's a good night cream to use. Sometimes when I use night creams they leave my face dry when I wake up in the morning, but not this one. It stays put the whole night and it really hydrates my skin. Actually really nothing else to say about the night creme, I just like it! 

So this closes my post about the The Body Shop haul. It was the first time I really tried products from there, but meanwhile testing these products, I already bought other products from there. I think these ones are mostly of such good quality! What do you think about The Body Shop products? Have you ever shopped there?